Автоматското преведување е во неговата епоха на развиток и тоа се сигурно добри вести за повеќе јазичниот свет на Интернет. Некои од најпознатите продукти се веќе присутни на Интернет и ве очекуваат. Со Translate Now! добивате пристап до нив. 28 од најдобрите системи на повеќе од 38 јазици .
Не очекувајте автоматскиот превод да има некој особен квалитет. Автоматскиот превод не е совршен и со неговите резултати никогаш нема да може да се натпреварува со превод од човек.
Не сите се надарени за превод, но понекогаш и превод (дури и со грешка) може да е корисна. Во главно во бесплатните услуги на автоматскиот превод е ограничен бројот на зборовите кои може да се преведуват.

Следете ги овие едноставни чекори:

1) Одберете го јазикот од кој сакате да преведувате (од кој јазик)

2) Одберете го јазикот на кој сакате да преведувате. Translate Now! ќе ви ги предложи сите можни автоматски преводи за она што пред малку го одбравте.

3) Изберете продукт од листата напишете текст или копирајте од користената програма и потоа пастирајте и кликнете на "Go" !

Од кога ќе се преведе вашиот текст ќе се покаже на десната страна на вашиот екран. Можеби ќе сакате да пробате со друг текст, или да ги споредите резултатите со друг систем. Да се вметне важиот текст во друга програма е лесно! Кликнете на "Next" и Translate Now! ќе го пренесе вашиот превод во друг систем за автоматски превод.

Кликнете на иконата за информација во врска со избраниот продукт

Забележете дека некои продукти имаат лимит на бројот од карактери примани за превод.

Ако сте задоволни со резултатите, зошто не ја оставите оваа страна како што си беше? Кликнете на оваа икона и наредниот пат само напишете го вашиот текст и кликнете на "GO"!

 

Оваа страница е преведена на Македонски од БОБАН СТОЈАНОВ (http://www.boban.tk/)

Он-лајн ресурсите до кои овој сајт обезбедува пристап се заштитени со закон за авторско право. Морате да ги почитувате забелешките на сопствениците објавени на сајтот на собственикот. Молиме прочитајте го текстот за откажување од права со почит за содржината на овој сајт.Благодариме.


©2000-2002 foreignword.com