Овие страници содржат повеќе од 4000 линкови до речници, глосари и лексикони на web-от.
Овде ќе најдеш многу јазични ресурси за особени област (банкарство, наука, ...) DictSearch.

За напредено пребарување кликнете тука.

Едноставо напишете клучови зборови на англиски во коцката на десно и кликнете на "Go"?
На пример: computing (пресметување) за ретки зборови од пресметувањето, medicine (медицина) за медицински речници и глосари, Slang (Жаргон) , и.т.н.

Фонтови за не-европски азбуки можете да најдете овде.

Оваа страница е преведена на Македонски од БОБАН СТОЈАНОВ (http://www.boban.tk/)

 

©2000-2001 foreignword.com